O NAS


Grupa HDOmedical to grupa Spółek specjalizujących się w usługach opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania. Naszą misją jest organizacja kompleksowej opieki domowej nad osobami z ograniczoną samodzielnością. Ważnym z naszych podmiotów jest Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja. Jest to organizacja non-profit o statusie OPP-Organizacja Pożytku Publicznego.

Jesteśmy firmą z 24-letnim doświadczeniem. Dokładamy wszelkich starań, by nasze usługi były świadczone z najwyższą starannością.

Za każdym naszym działaniem stoi Człowiek. To właśnie Ludzie stanowią dla nas najwyższą wartość.

Następstwem naszego dynamicznego rozwoju jest prowadzone aktualnie ujednolicenie i odświeżenie wizerunku logo i dotychczasowej strony www. Jesteśmy przekonani, że nowa strona internetowa będzie bardziej przyjazna dla dotychczasowych i nowych Użytkowników.Przewlekła choroba osoby bliskiej dezorganizuje życie rodzinne i zawodowe. HDOmedical oferuje kompleksową i profesjonalną opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesprawnych, chorych i ich rodzin.

HDOmedical Sp. z o.o. świadczy usługi z segmentu Premium realizowane przez opiekunki, pielęgniarki, lekarzy i innych profesjonalistów medycznych w domu osoby chorej.

Służymy tym, którzy nie chcą spędzać życia w domach opieki. Pomagamy rodzinom, które pielęgnują swoich bliskich w miejscu zamieszkania.

Współpracujemy nie tylko z opiekunkami, ale także z pielęgniarkami i lekarzami, dzięki temu opieka jest profesjonalna i kompleksowa. 

Nasz sposób planowania opieki pozwala wcześnie zauważyć niepokojące objawy pogorszenia się stanu zdrowia chorych.

Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie prawie wszystkich problemów: medycznych i niemedycznych.

Oferujemy:


HDOopieka (dawniej: Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o.) świadczy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w domu pacjenta.

Długoletnie doświadczenie w zakresie opieki długoterminowej, gwarantuje najwyższą jakość usług. Zespół specjalistów jaki tworzymy, sprawnie i profesjonalnie rozwiązuje problemy osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Nasi opiekunowie to osoby zaufane, charakteryzujące się troskliwością, zrozumieniem, ciepłem i charyzmą. Kwalifikacje zawodowe konsultantów umożliwiają właściwe rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Podopiecznym proponujemy opiekę w każdym wymiarze godzin, łącznie z opieką w godzinach nocnych oraz opiekę z zamieszkaniem, specjalistyczną opiekę lekarską.

Oferujemy:


HDOtelemedycyna (dawniej Care Center Sara Sp. z o.o.+ jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązania opieki z wykorzystaniem telefonów, pozwalające na sprawowanie stałej opieki nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi.

Zdajemy sobie sprawę z tego jak dalece negatywnie na komfort życia ludzi starszych czy niezupełnie samodzielnych wpływa lęk przed wykonywaniem codziennych czynności. Paraliżujący strach przed upadkiem podczas kąpieli czy zasłabnięciem powoduje, że wiele osób rezygnuje z normalnego życia i wybiera wegetację licząc na pomoc bliskich bądź krewnych, którzy nie zawsze są jednak w stanie udzielić im pomocy.

Marką firmy jest Przycisk życia SARA - ogólnopolski projekt, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. Skierowany jest do całej grupy osób, które mogą czuć się zagrożone ze względu na swoją sytuację życiową bez względu na miejsce przebywania.

Bazując na wieloletnich, dobrych doświadczeniach firm działających w branży teleopieki i telemedycyny w krajach zachodnich, opracowaliśmy system, dzięki któremu możesz mieć pewność, że bliska Ci osoba będzie bezpieczna i czując nad sobą stałą opiekę odzyska spokój ducha i radość życia. Care Center Sara to jednak nie tylko usługi alarmowe. Od marca 2009 prowadzimy także usługi Tele EKG skierowane dla osób z problemami kardiologicznymi.


HDOnadzieja czyli Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja zostało powołane do sprawowania opieki i udzielania pomocy ludziom starszym, chorym, niesprawnym, samotnym, wykluczonym oraz dzieciom potrzebującym opieki z powodu zaburzeń ruchowych i psychicznych. Pomoc tym grupom społecznym to sedno i cel działalności stowarzyszenia. Podejmujemy działania opiekuńcze i wspierające, propagujące profilaktykę prozdrowotną, aktywizacyjne, warsztaty kulturalne i psychoruchowe. Dużą wagę przywiązujemy do popularyzowania wiedzy na temat warunków życia podopiecznych Stowarzyszenia, a także kształtowanie poczucia współodpowiedzialności lokalnych społeczności za warunki ich życia. Dokładamy wszelkich starań do zaangażowania młodzieży w pomoc najsłabszym.

Nawiązujemy współpracę z organizacjami o podobnym profilu działalności, organizujemy konferencje tematyczne, szkolenia, warsztaty. Planujemy utworzenie całorocznego programu aktywizacji osób starszych, który oprócz dużej gamy form będzie systematycznie wzbogacany o nowsze, ciekawsze nie stosowane dotąd metody działalności.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.Grupa HDOmedical oferuje na rynku najszerszy portfel produktów opieki długoterminowej. Wszystkie usługi prowadzone są na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, którzy stanowią największą wartość Grupy. Family doctor handshaking a couple at the hospitalProfesjonalna kadra opiekuńcza i specjalistyczna.

Smiling boy holding phoropter while undergoing an eye examinatioPierwsza wizyta konsultanta jest bezpłatna.

Cheerful medical doctor woman in the hospitalZakres usług dostosowany do potrzeb pacjenta.